Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego www.sklep.weglosmyk.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. , Nr 101, poz. 926 ze zm. zwaną dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych jest : „Węglo Smyk” Sp. z o.o., ul. Kokotek 18A, 41-700 Ruda Śląska, NIP: 634-24-58-627, REGON: 270675250, KRS: 0000103887, zwany dalej Administratorem.

2. Klient może przeglądać Sklep Internetowy bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji. Z chwilą przekazania przez Użytkownika danych osobowych, Użytkownik przestaje być Użytkownikiem anonimowym.

3. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne, ale całkowicie niezbędne do dokonania rejestracji lup zakupów w sklepie www.sklep.weglosmyk.pl.

4. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Kupujący wyraził zgodę.


II. REJESTRACJA I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. W trakcie rejestracji prosimy o podanie  następujących danych niezbędnych do założenia konta:

a) imię i nazwisko

b) adres zamieszkania

c) adres dostawy kurierskiej

d) adres poczty elektronicznej

e) numer telefonu

f) numer NIP - w wypadku dokonywania zamówienia przez przedsiębiorcę.

2. Dane podane w trakcie rejestracji oraz składania zamówienia są przetwarzane wyłącznie przez www.sklep.weglosmyk.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

3. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w postaci np. newslettera w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto www.sklep.weglosmyk.pl lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane tylko i wyłącznie przez www.sklep.weglosmyk.pl

4.  Administrator, przekazuje Dane Użytkownika innym podmiotom, świadczącym usługi na rzecz Sklepu Internetowego, na rzecz Użytkownika lub biorącym udział w procesie realizacji Zamówienia bądź Reklamacji w zakresie niezbędnych do realizacji celu zawartej umowy.

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez www.sklep.weglosmyk.pl  w podanym poniżej zakresie:

a)  imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom  kurierskim w postaci zlecenia przewozu oraz listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki

5. Dane są zbierane tylko i wyłącznie w celu zawarcia umowy z Użytkownikiem o świadczenie usług, zawarcia umowy sprzedaży i w związku z wykonywaniem tej umowy.

6. Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika podania Loginu oraz Hasła zabezpieczającego Konto.

7. Login i Hasło są poufne i winny być strzeżone przez Użytkownika przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Użytkownika.


III. LOGI SERWERA

1. System informatyczny, z którego korzysta www.sklep.weglosmyk.pl  automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z www.sklep.weglosmyk.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na www.sklep.weglosmyk.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji www.sklep.weglosmyk.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.


IV. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

1. Sklep www.sklep.weglosmyk.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia www.sklep.weglosmyk.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania do Twoich potrzeb.

www.sklep.weglosmyk.pl  wykorzystuje cookies do:

1. zapamiętania zalogowania;

2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka;

3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania www.sklep.weglosmyk.pl

4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania www.sklep.weglosmyk.pl

2. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez www.sklep.weglosmyk.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

3. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez  www.sklep.weglosmyk.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania www.sklep.weglosmyk.pl

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w www.sklep.weglosmyk.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.


V. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH PLIKÓW COOKIES

1. Pliki niezbędne do działania Sklepu - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu Internetowego www.weglosmyk.pl.

2. Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;

3. Pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu;

4. Pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zostaną Ci wyświetlone produkty dostosowane do Twoich zainteresowań itp.;

5. Pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Sklep lub przez współpracujące ze Sklepem podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona Ci reklama dostosowana do Twoich zainteresowań, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp.

6. Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Pinterest), z których korzystasz, ze Sklepem.


VI. SPOSÓB DZIAŁANIA PLIKÓW COOKIES

1. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są szkodliwe dla twojego urządzenia ani nie zmieniają jego ustawień oraz zainstalowanego na nich oprogramowania. Odczytanie zawartości plików cookie możliwe jest tylko poprzez serwer, który je utworzył.

2. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.


VII. DANE OSOBOWE

1. Prawo dostępu do danych osobowych.

a) Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

b) Z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika Zamówienia zmianie nie podlegają dane użyte w celu złożenia Zamówienia, w tym wystawienia dokumentu księgowego. Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie.

c)Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonywać po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu w Sklepie Internetowym www.weglosmyk.pl. przy użyciu Hasła oraz Loginu. Usługodawca oraz Sprzedający zastrzegają sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego odrębne obowiązujące przepisy prawa.

2. Ochrona danych osobowych.

A) Administrator wdrożył w www.sklep.weglosmyk.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

B) Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

a) Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy www.sklep.weglosmyk.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.

b) System IT www.sklep.weglosmyk.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

c) Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

d) Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.


VIII. KONTAKT

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres wskazany w Regulaminie Sklepu Internetowego.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015r.

2. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.

3. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności w przypadku zaistnienia: (a) okoliczności Siły Wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, (c) zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty Sprzedających zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Polityki Prywatności mają na celu dostosowanie treści Polityki Prywatności do oferty i jej warunków. Usługodawca powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Użytkownika. Usługodawca powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Polityki Prywatności, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Użytkownika (wskazany w danych rejestracyjnych wprowadzonych przez Użytkownika). Użytkownicy i Kupujący będą związani postanowieniami nowej Polityki Prywatności, o ile nie wypowiedzą Polityki Prywatności w terminie trzydzieści (30) dni od dnia ich powiadomienia o zmianie Polityki Prywatności. Zmiana Polityki Prywatności, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów Sprzedaży, lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, nie zmienia treści Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki Prywatności oraz w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed zmianą Polityki Prywatności.

Bezpieczeństwo

Gwarantujemy bezpieczne przechowywanie danych osobowych wprowadzonych podczas rejestracji i zakupów. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich innym podmiotom gospodarczym czy osobom trzecim.

Podczas zakupów w naszym sklepie prosimy Cię tylko o podanie tych danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia. Są to: imię i nazwisko,  adres dostawy, adres e-mail i numer telefonu. Gdy zażyczysz sobie, byśmy wystawili fakturę, poprosimy również o podanie nazwy firmy oraz jej NIP. Pod Twój adres e-mail automat wyśle prośbę o potwierdzenie zamówienia. W ten sam sposób dostaniesz również powiadomienia o zmianach statusu Twojej wysyłki.

Każdy kto wprowadził swoje dane osobowe jest ich właścicielem i posiada pełny dostęp do wprowadzania w nich zmian oraz możliwość ich usunięcia. Zmian można dokonywać logując się na stronie sklepu w zakładce MOJE KONTO.

Zapisujemy Twój adres e-mailowy w bazie danych na zabezpieczonym serwerze. Dostęp do Twoich danych mają jedynie osoby odpowiedzialne w firmie za obsługę klienta. Gwarantujemy także, iż nie przekazujemy ani nie sprzedajemy Twojego adresu e-mailowego innym podmiotom gospodarczym czy osobom trzecim.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl